Breaking News

ປະໂຫຍດຈາກປື້ມໜື່ງເຫຼັ້ມ

ການຊື້ປື້ມຈັກເຫຼັ້ມສອງເຫຼັມນັ້ນໝາຍເຖິງການລິເລີ່ມປູກປັນຍາ ແລະ ປັນຍານີ້ແຫຼະທີ່ນໍາພາຊີວິດໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດ ແຖມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ກັບຕົວເອງກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ນໍາອີກ... ໑. ສາມາດສ້າງຈີນຕະນາການແບບບໍ່ສີ້ນສຸດ໒. ສາມາດປູກປັນຍາ,ປູກຄວາມຮູ້ ແລະ ສ້າງພູມຄຸ້ມກັນຄວາມໂງ່໓. ສາມາດປ່ຽນວິທີຄິດແບບເກົ່າທີ່ເຈົ້າເຄີຍມີ໔. ສາມາດມອບແນວຄິດ,ຄວາມຮູ້ໃໝ່ ແລະ ຈີນຕະນາການໃໝ່໕. ສາມາດຄວບຄຸມອາລົມ ແລະ ມີສະມາທິ໖. ສາມາດສ້າງນິໄສຮັກການອ່ານ໗. ສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດສະໝອງເຊື່ອມ໘. ສາມາດເປີດໂລກກະທັດ໙. ສາມາດພັດທະນາຕົນເພື່ອອະນາຄົດທີ່ດີກວ່າ

ຈິນຕະນາການແບບມີເປົ້າໝາຍເພື່ອນ ໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດ

ເຖິງແມ່ນຈິນຕະນາການຈະສໍາຄັນ ແຕ່ການລົງມືເຮັດສໍາຄັນຍິ່ງກວ່າຈິນຕະນາການແບບເຟີ້ຝັນ ເພາະທຸກຄວາມສໍາເລັດເລີ່ມທີ່ການລົງມືເຮັດ:ເຮັດແບບມີເປົ້າໝາຍເຮັດແບບມີແຜນການເຮັດດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມເຮັດດ້ວຍການຕັ້ງຄໍາຖາມ ແລະ ຫາຄໍາຕອບເຮັດດ້ວຍຄວາມກ້າປະເຊີນບັນຫາ ແລະ ຢູ່ກັບກັບບັນຫາເຮັດດ້ວຍສັດທາ, ຄວາມເຊື່ອ ແລະ ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນເຮັດດ້ວຍພະລັງກາຍ, ພະລັງໃຈ ແລະ ຈິດວິນຍານເຮັດດ້ວຍຄວາມຫຼົງໄຫຼ ແລະ ຮັກໃນສິ່ງທີ່ເຮັດເຮັດດ້ວຍວິໄສທັດ ທີ່ວັດຜົນດ້ວຍຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຄວາມຈິງເຮັດດ້ວຍຫົວໃຈທີ່ທະນົງ ທີ່ເຕັມດ້ວຍຄວາມຝັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ເຮັດທຸກມື້, ທຸກເດືອນ ແລະ ທຸກປີ ຈົນກວ່າບັນລຸຜົນ ເຮັດແບບນີ້ແຫຼະ ເຈົ້າຈະໄດ້ພົບພໍ້ກັບ...

ຄວາມຮູ້ເປັນເລື່ອງສໍາຄັນ ແຕ່ມີຄວາມ ຮູ້ແລ້ວເອົາໂຕບໍ່ລອດນີ້ແມ່ນເນື້ອຫາສາລະ ແລະ ປະເດັນ

———ມີຄວາມຮູ້ແຕ່ນັ່ງຈົມທຸກຈົ່ມຍາກມີຄວາມຮູ້ແຕ່ໃຈຊີຂາດທ້າຍຕອນເດືອນມີຄວາມຮູ້ແຕ່ຫາຄວາມສຸກບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຮູ້ແຕ່ນິຍາມຄວາມສໍາເລັດບໍ່ເປັນມີຄວາມຮູ້ແຕ່ໄຮ້ເປົ້າໝາຍຊີວິດມີຄວາມຮູ້ແຕ່ຕໍ່ຍອດຄວາມຮູ້ບໍ່ເປັນມີຄວາມຮູ້ຕິດໂຕແຕ່ເງິນຕິດຖົງເກືອບບໍ່ມີມີຄວາມຮູ້ແຕ່ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ລົບມີຄວາມຮູ້ແຕ່ຂາດຄວາມສາມາດມີຄວາມຮູ້ແຕ່ບໍ່ເຄີຍລົງມືປະຕິບັດມີຄວາມຮູ້ແຕ່ປ່ອຍຊີວິດໃຫ້ໄປຕາມໂຊກຊາຕາມີຄວາມແຕ່ເຊື່ອໃນເລື່ອງງົມງວາຍມີຄວາມຮູ້ແຕ່ຄິດແບບຄົນທົ່ວໄປມີຄວາມຮູ້ແຕ່ຍັງຖືກຄົນອື່ນຕົວະຍົວະເອົາເງິນໃນຖົງມີຄວາມຮູ້ແຕ່ຊີວິດກໍຍັງບໍ່ຕ່າງຍັງກັບຕອນບໍ່ມີຄວາມຮູ້ມີຄວາມຮູ້ເຮັດໃຫ້ເບິ່ງດີ ແຕ່ຊີວິດກັບບໍ່ເຄີຍດີມີຄວາມຮູ້ແຕ່ຮູ້ໃນສິ່ງບໍ່ສ້າງປະໂຫຍດໃຫ້ຊີວິດຕົນເອງມີຄວາມຮູ້ ແຕ່ຄວາມຮູ້ບໍ່ສົ່ງ ຊີວິດຍັງຄົງຍ່າງເຕະຝຸ່ນ ແລະ ອະນາຄົດຂຸ້ນເຄືອໃນເປົ້າໝາຍ ແລະ ເສັ້ນປາຍທາງຊີວິດ ສະເໜືອນຄໍາບູຮານທີ່ວ່ສ "ຄວາມຮູ້ຖ້ວມຫົວ ເອົາຕົວບໍ່ລອດ" ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຊີວິດຕ້ອງປະເຊີນຊາຕາກໍາແບບນີ້ພຽງເພາະລໍຖ້າໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ຫຼື ອ້າງວ່າຕົນບໍ່ມີຄວາມຮູ້ .... ຈົ່ງຄິດ ແລະ ລົງມືສ້າງຄວາມຝັນຕັ້ງແຕ່ວິນາທີນີ້ ...! ທີ່ມາ: Viroj's Diary

8 ຂໍ້ຄິດນໍາໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດໃນຊີວິດ

Richard St. John ນັກວິໄຈຊາວອາເມຣິກາຂຽນ 8 ຂໍ້ສູ່ຄວາມສໍາເລັດ. ມື້ນີ້ ດີທູເອັນ ຂໍເກັບມາເລົ່າເພື່ອແບ່ງປັນ: 1.Passion : ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຮັກ ແລະ ຮັກໃນສິ່ງທີ່ເຮັດ 2.Work : ຝຶກຝົນຕົນເອງເພື່ອຄຸ້ນເຄີຍໃນການເຮັດວຽກໜັກ ແລະມີແນວຄິດສ້າງສັນາະເໜີ 3.Focus : ມີເປົ້າໜາຍຊັດເຈນ ແລະ ລົງມືເຮັດແບບບໍ່ປ່ຽນທິດ 4.Plush: ຜັກດັນຕົນເອງສະເໜີ...

ວ່າດ້ວຍຄວາມຝັນທີ່ໝົດອາຍຸ

ຄວາມຝັນທີ່ບໍ່ສາມາດສ້າງມັນໃຫ້ກາຍເປັນຈິງແມ່ນຄວາມຝັນທີ່ໝົດອາຍຸ ຫຼື ຝັນກາງເວັນແບບສ້າງວິມານເທິງອາກາດ ເຫດຜົນກໍເພາະ... ໑. ຄວາມຝັນຈະອາຍຸອາຍຸເຮັດໃຫ້ຄວາມຂີ້ຄານ ແລະ ທໍ້ເຂົ້າມາແທນທີ່໒. ຄວາມຝັນຈະກາຍເປັນລົມປາກ, ຄວາມຮູ້ສຶກຊົ່ວຂະນະ ແລະ ຊ້ຽວອາລົມ໓. ຄວາມຝັນຈະກາຍພັນເປັນແບບລົມໆແລ້ງໆ໔. ຄວາມຝັນຈະມີແຕ່ຂໍ້ອ້າງ໕. ຄວາມຝັນກາຍເປັນຄວາມອິດສາຄວາມສໍາເລັດຜູ່ອື່ນ໖. ຄວາມຝັນຕາມລະດູການແບບຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ ແຕ່ບໍ່ເຮັດຫຍັງຈັກຢ່າງ໗. ຄວາມຝັນແບບຄິດຊົ່ວຂ້າມຄືນ ແລ້ວກໍລະລາຍຕອນທີ່ຕື່ນຂື້ນມາຂອງເຊົ້າວັນໃໝ່໘. ຄວາມຝັນກາຍເປັນແບບກາງເວັນ໙. ຄວາມຝັນໄຝ່ແຕ່ບໍ່ໄຝ່ຝັນ໑໐. ຄວາມຝັນຕາມກະແສສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງທີ່ພົບພໍ້ແລ້ວແຕ່ອາລົມຈະພາໄປ ສຸດທ້າຍແລ້ວພໍສີ້ນປີຊີວິດຊິດກໍບໍ່ມີໂຕຊີ້ວັດ...

8 ເລື່ອງກ່ຽວກັບການເດິນທາງ ຂອງຊີວິດ

———[໑]. ລາງວັນຊີວິດອາດບໍ່ແມ່ນຄວາມສໍາເລັດ ແຕ່ມັນແມ່ນຄວາມສຸກຕ່າງຫາກໃນລະຫວ່າງເດິນທາງຂອງຊີວິດ; [໒]. ບັນຫາອາດບໍ່ແມ່ນການຊອກຫາທາງອອກ ຫຼື ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ ແຕ່ອາດແມ່ນການຮຽນຮູ້ຢູ່ກັບບັນຫາ; [໓]. ຄວາມຜິດພາດໃນຊີວິດຈະບໍ່ກາຍເປັນບົດຮຽນ ຫາກເຮົາຍັງພາດໃນຈຸດເກົ່າ ແລະ ບໍ່ເຄີຍຮຽນຮູ້ຈາກມັນ; [໔]. ຄວາມຮູ້ອາດຫາຊື້ໄດ້ງ່າຍໃນໂລກປັດຈຸບັນເຊິ່ງໂຮງຮຽນສອນດ້ານທຸລະກິດ ກັບບໍ່ເຄີຍສອນໃຫ້ນັກຮຽນເປັນຜູ້ປະກອບການ ແຕ່ກັບສອນນັກຮຽນໃຫ້ເປັນລູກຈ້າງ ເຊິ່ງຄໍາຄົມສະໄໝໄໝ່ ກ່າວວ່າ "ປະສົບການມີລາຄາກວ່າຄວາມຮູ້ ແລະ ຫາຊື້ບໍ່ໄດ້"; [໕]. ຄວາມຄິດສ້າງສັນເປັນສິ່ງທີ່ດີ ແຕ່ຄິດແລ້ວບໍ່ເຄີຍນໍາໄປປະຕິບັດ...

ນິຍາມວ່າດ້ວຍເລື່ອງຂອງ “ຄວາມສຸກ”

_____໑. ຄວາມສຸກບໍ່ໝາຍເຖິງການຢູ່ເຮືອນຫຼັງໃຫຍ່ ແຕ່ມັນແມ່ນການຢູ່ເຮືອນທີ່ຄົນໃນຄອບຄົວມີແຕ່ຮອຍຍີ້ມ ແລະ ມີຄວາມຮັກຄວາມອົບອຸ່ນໃຫ້ກັນແລະກັນ. ໒. ຄວາມສຸກບໍ່ໝາຍເຖິງການກິນອາຫານລາຄາແພງ ແຕ່ມັນແມ່ນການກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ກິນກັບຄົນທີ່ເຮົາຮັກ. ໓. ຄວາມສຸກບໍ່ໝາຍເຖິງການຂີ່ລົດຫຼູຫຼາລາຄາແພງ ແຕ່ແມ່ນມັນແມ່ນຂີ່ທີ່ຕົນເອງຈ່າຍໄດ້ ແລະ ບໍ່ເປັນທາດຂອງຄ່າຜ່ອນລົດ ທີ່ສຳຄັນກວ່ານັ້ນແມ່ນລົດທີ່ເຮົາຂີ່ນັ້ນພາເຮົາໄປມາຢ່າງປອດໄພ. ໔. ຄວາມສຸກບໍ່ໝາຍເຖິງການນຸ່ງເສື້ອຜ້າແບຣນເນມທີ່ລາຄາແພງ ແຕ່ຫາກແມ່ນການນຸ່ງເຄື່ອງໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ນຸ່ງແລ້ວເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກດີ ໕. ຄວາມສຸກບໍ່ໝາຍເຖິງຄວາມລໍ້າລວຍ ຫຼື ມີເງິນຄໍາຈົນລົ້ນຟ້າ...

ມາຮູ້ຈັກເຄື່ອງມືວາງແຜນທຸລະກິດດ້ວຍການນໍາໃຊ້ Business Model Canvas

______Business Model Canvas (BMC) ເປັນເຄື່ອງມືຊ່ວຍອອກແບບໂມເດລທຸລະກິດຜ່ານປັດໃຈທັງ 9 ດ້ານທີ່ກວມລວມເອົາປັດໃຈທີ່ສໍາຄັນຂອງສ່ວນຕ່າງໆໃນທຸກປະເພດທຸລະກິດ ໂດຍຜູ້ຄິດຄົ້ນ ຫຼຶ ຂຽນໜັງສືໂມເດລທຸລະກິດນີ້ແມ່ນ Alexander Osterwalder ພາຍໃຕ້ຊື່ໜັງສືວ່າ: Business Model Generation ເປັນໜັງສື່ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທົ່ວໂລກບໍ່ຈະເປັນ Startup, ນັກການຕະຫຼາດ,​ສະຖາບັນການສືກສາ,​ທີ່ປຶກສາທຸລະກິດ,​ທຸລະກິດ SMEs ແລະ ອື່ນໆຕ່າງກໍນໍາໃຊ້ Business Model Canvas...

ຢາກປະສົບຄວາມສໍາເລັດຕ້ອງຫຼິກເວັ້ນຂໍ້ອ້າງ ຫຼຶ ຕົວຕົນເອງ

ບໍ່ສໍາຄັນວ່າເຈົ້າຈະສາມາດຕົວະຜູ້ອື່ນໄດ້ ແຕ່ສໍາຄັນທີ່ເຈົ້າຕົວະໂຕເອງບໍ່ໄດ້ ເພາະຄວາມຈິງມັນຈະເປັນເງົາຕາມໂຕເຈົ້າສະເໝີ... ຖ້າມື້ນີ້ເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນມີເປົ້າໝາຍ ຫຼື ມີເປົ້າໝາຍແຕ່ຕ້ອງເລື່ອນກິດຈະກຳທີ່ຈະເຮັດຈະຫຼອດເວລາ ນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າເຈົ້າກຳລັງຕົວະໂຕເອງອີກແລ້ວ ເຊິ່ງການຕົວະໂຕເອງນີ້ແຫຼະທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າ... - ກາຍເປັນຄົນມີແຕ່ຂໍ້ອ້າງ- ກາຍເປັນທີ່ໄຮ້ເປົ້າໝາຍ- ກາຍເປັນຄົນທີ່ຕົວະໂຕເອງໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ- ກາຍເປັນເລື່ອນມື້ເລື່ອນວັນ- ກາຍເປັນນິໄສປະຈໍາໂຕ ສຸດທ້າຍກໍກາຍເປັນສັນດານ- ກາຍເປັນພະຍາດຊໍາເຊື້ອທີ່ບໍ່ມີຢາຮັກສາ- ກາຍເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ເຮັດບໍ່ສ້າງ- ກາຍເປັນນັກຄິດ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍລົງມືປະຕິບັດ- ກາຍເປັນຄົນຖືສາກປາກຖືສີນ- ກາຍເປັນຄົນລິ້ນອ່ອນ ແລະ ຄົນສອງໜ້າ- ກາຍເປັນຄົນທີ່ຂາດສັດທາ ແລະ...

8 ເລື່ອງທີ່ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບປະເທດຢີ່ປຸ່ນ

______໑. ການກົງຕໍ່ເວລາ :ລົດໄຟທີ່ປະເທດຢີ່ປຸ່ນຈະມາກົງເວລາສະເໝີ ບໍ່ເຄີຍມາຮອດສະຖານີຊ້າແມ້ແຕ່ໜຶ່ງນາທີ ເຊິ່ງຄົນຢີ່ປຸ່ນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບເລື່ອງເວລາຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະມັນມີຜົນຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດ ແລະ ກິດຈະກຳດ້ານອື່ນໆຂອງຊີວິດ. ໒. ຢີ່ປຸ່ນນັບຖືວິໄນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ:ນັກຮຽນທີ່ປະເທດຢີ່ປຸ່ນຈະຖືກຝືກໃຫ້ເຮັດຄວາມສະອາດຫ້ອງຮຽນ ເພື່ອຮຽນຮູ້ວີໄນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ (ເຮັດວຽກເປັນທີມ) ໓. ຄົນຢີ່ປຸ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສຸງ ແລະ ສະດຸຕໍ່ໜ້າທີ່ສະເໝີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສະດຸຕໍ່ໜ້າທີ່ ເຊິ່ງຄົນຢີ່ປຸ່ນຈະມີ...